Home » Novinky

Povinná likvidace kondenzátorů s PCB dle Zákonu č.185/2001 Sb.

Čtvrtek 26.08.2010

Vážení zákazníci, k 31.12.2010 vzniká povinnost likvidace zařízení s obsahem PCB(DELOR). Tato povinnost je zakotvena v Zákoně o odpadech. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Část čtvrtá : Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními

Hlava II.: Zvláštní ustanovení pro vybranévýrobky, vybrané odpady a vybraná zažízení.

Díl 1: Odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB

paragraf 27 - povinnosti při nakládání s PCB, odpady PCB a zařízeními obsahujícími PCB

  1. Vlastníci PCB a odpadů PCB jsou povinni je odstranit a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci a zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evodenci jsou povinni tato zařízení dekontaminovat nebo odstranit v souladu s tímto zákonem v nejkratší možné době, nejpozději však do 31.12.2010, pokud neprokáží, že zařízení neobsahuje PCB. Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 - 500mg/kg PCB a lehce kontaminová zařízení podle paragrafu 26 písm. d) mohou vlastníci, popřípadě provozovatelé dekontaminovat nebo odstanit až na konci jejich životnosti.

Jelikož existuje národní databáze instalovaných kondenzátorů s PCB Delorovou náplní doporučujeme dodržet literu zákona o jejich likvidaci. Aby nebyl matoucí údaj o obsahu kapaliny 50 - 500mg/kg uvádíme obsah PCB v Deloru 42 000mg/kg.

O nás

Zabýváme se problematikou silové elektroenergetiky a automatizace technologických procesů v průmyslu i zdravotnických zařízeních.

Více o nás a ve fotogalerii.

Kontaktuje nás

Napište nám

RSS kanál


česky english deutsh