Kompenzace jalového proudu

Naše společnost provádí servis již nainstalovaných kompenzačních jednotek. Dále provádíme analýzy odběrných míst. Pro provádění analýz používáme analyzátory C.A. 8334B a C.A. 8335. Na základě výsledku měření provádíme návrhy rekonstrukcí kompenzačních jednotek nebo nabídky nových kompenzačních rozváděčů.

V případě dodávky zařízení je poskytnuta sleva ve výši provedené analýzy. Dále naše společnost disponuje povolením MŽP na skladování a převoz nebezpečných odpadů.