Termovizní měření - Nedestruktivní defektoskopie

Naše společnost nabízí prediktivní údržbu rozvoden NN, rozváděčů a jejich výbavy. Dále zajišťuje kompletní vyhodnocení včetně elektronického zpracování naměřených dat. K těmto účelům využíváme termovizí firmy FLUKE. Jsme vlastníky posledního modelu kamery Ti 32 a IR FlexCam® Ti35. Jedná se o plně radiometrická zařízení. Vyhodnocení a zprávy o měření provádíme pomocí SW FLUKE Smart view 3.4. Máme kompletní doplňky pro speciální měření (teleobjektiv, širokoúhlý objektiv, sluneční clonu a stativ).

Systém je určen především pro kontrolu elektrických zařízení , stavebních objektů, základní diagnostiku strojů, zařízení apod. Měření má za úkol efektivně a preventivně zamezit poruchám na elektrické soustavě, a to z hlediska bezproblémového provozu technologie, ale i případným nebezpečím vzniku požáru. Veškerá měření jsou bezkontaktní bez nutnosti odstavení napájecích zdrojů VN/NN.

Na základě měření je možné zpracovat plán oprav na elektrických zařízeních.

Další využití termovize je v prověřování budov - opláštění budov (posouzení tepelné izolace), zastřešení – detekce prosakování vody, detekce vlhkosti – zdroj vlhkosti a rychlost vzniku. Další využití je v monitorování a sledování tepelných procesů v reálném čase.

Parametry zařízení:


Termovize FLUKE Ti 32


Termovize FLUKE Ti 35

Dle rozsahu měření a režijních nákladů je stanovena celková cena měření. Stálým zákazníkům a neziskovým organizacím (školy, nemocnice, úřady) poskytujeme slevy.

Menší akce typu zateplení rodinných domů, výměna oken atd. na základě osobní (telefonické) dohody. Další požadavky a možnosti účtování je možné dojednat telefonicky, nebo na kontaktním e-mailu termovize@md-energosys.eu.