Třífázové analýzy výkonu a kvality sítě – testování a analýzy

Naše společnost nabízí monitoring jednofázových a třífázových vyvážených a nevyvážených sítí. Dále zajišťuje kompletní vyhodnocení včetně elektronického zpracování naměřených dat. Analýzy jsou prováděny kalibrovanou měřící soupravou C.A 8335 ve třídě přesnosti A.

Monitoring je určen pro rychlé a efektivní odhalování závad a odchylek kvality sítě dle standartu ČSN EN 50160 ed.3. Pomocí analýzy je možné provést úpravy a návrhy kompenzačních jednotek. Nedílnou součástí měření je vypracování protokolů o provedeném měření. Převodníky proudu jsou pružné snímače AmpFLEX A193. Celá měřící souprava je kalibrovaná.

Parametry zařízení:

Zobrazení naměřených dat je pomocí osciloskopického grafu, tabulky či Fresnelova diagramu.


Fresnelův diagram


Harmonická analýza


Měření výkonu


Průběhy TRMS 3x fáze včetně N

V případě zájmu o monitoring nás prosím kontaktujte, rádi vám sdělíme podrobnosti včetně vypracování nabídky.